image

De collectie.
Een kleine opsomming van wat in onze verzameling (voor alles geldt: herkomst Puttershoek) te vinden is.


Voorwerpen.

Reclame/promotie-artikelen van bedrijven,
verenigingen, kerken enz. enz. gebruiksvoorwerpen, zowel huishoudelijk als zakelijk. Gereedschappen, allerhande Suikerfabriek-attributen, schilderijen, jubileum Delftsblauwe borden, scheepsattributen, vaandels, medailles, bekers van verenigingen, gemeentelijke onderscheidingstekens, en nog vele andere interessante voorwerpen.


image


Foto's & Beeldmateriaal.
Duizenden dorpsgezichten en dorpsbewoners, duizenden opnamen van de Suikerfabriek en haar medewerkers, duizenden pasfoto's uit de oorlogstijd 1940-1945.

Diverse oude Puttershoek-films en video's, onder andere ook over de Suikerfabriek, riet en biezen en de brand van de hoeve "Rustenburg".


imageDocumenten.
Geboorte-/trouw- en rouwkaarten, oorkonden en diploma's, persoonsbewijzen, bonkaarten en andere persoonlijke documenten, bedrijfsnota's, en -folders, gemeentelijke berichten en mededelingen, programma's van uitvoeringen van verenigingen en dergelijke, bouwtekeningen, informatie over plaatselijke kerken, diverse krantenknipsels.

imageBoeken.
Circa 200 boeken over Puttershoek en/of door Puttershoekers geschreven.


image
imageimage